התקרקעות

38639253_10156515518081649_3794798189509345280_o.jpg

elad nachshon

יוגה מחוץ למזרן – התקרקעות.

מזרן היוגה מגלה לי כל פעם מחדש שלמטרות שאני מציב לעצמי יש מחיר, והוא מגיע כמכלול שלם, עטוף בחבילה אישית שנקראת "בחירה". היא מתגלה ברגע אחד של תנוחת הלוחם/ת, כאשר ההתקרקעות מתרחשת במלוא עוצמתה.

השריר הארבע ראשי מתאמץ להחזיק את הירכיים והגוף מעל הקרקע, כפות הרגליים נטועות חזק ואני משתמש בכח הכבידה כדי לאזן את היציבות שלי. נשימת האוג'אי האירובית שמאפשרת פי 19 יותר אנרגיה עוזרת ללב להעביר את החמצן היכן שצריך אותו. הידיים פרושות לצדדים כמו מניפה גדולה והעיניים משירות מבט אל היד הקדמית, שמכוונת אל מטרה דמיונית שנמצאת מולי. השרירים שורפים ומכבידים עליי, אבל בחרתי למצוא את הנוחות גם ברגע הזה. ההקפדה על נשימה סדירה ושמירה על מבט ישר עוזרים לי להבין שלעיתים הדרך אל המטרות שאנו מציבים לעצמנו יכולה להיות קשה ומאתגרת, ואף כרוכה במלחמה מול מחשבות והרגלים שכבר לא משרתים אותנו. גם ברגעים כאלו היוגה שימושית כל כך.

כמו שאנחנו רעבים והמוח פוקד על ייצור רוק באופן אוטומטי כשמנה טעימה נגלית לעינינו, כך זה פועל גם בכיוון ההפוך: דרך היוגה אני משפיע על הגוף ובאמצעותו משפיע גם על הנפש. התרגול מכניס את הגוף למצבי לחץ מתוכננים מראש, בהם אני קובע את הגבולות, הקצב, טווח המאמץ – ובמהלכו נוצרת חוויה מנטלית מורכבת ומעצימה גם יחד. בחוויה הזו אני בוחר להתנסות במגרש משחקים קטן, ובתנאים שלי להתגבר על הרגשות שעולים כדי שאוכל להתמודד איתם טוב יותר בעולם האמיתי ובסוף להיות יותר רגוע, בטוח, מדוייק, נטוע.

בעולם האמיתי הזה, הלוחם/ת יוצר צלילות מחשבתית שהיום צריך להילחם חזק כדי להגיע אליה – וההתקרקעות אל האדמה משדרת אל המח "תנודות תודעה" של חוזק ועוצמה, התכווננות והתגברות. בעידן הטלפון החכם, שמראש תוכנן כדי למשוך את תשומת ליבנו בכל רגע נתון ולמנוע מאיתנו מלפגוש את עצמנו – היוגה מאפשרת שעה וחצי של ניתוק דיגיטלי. המפגש בין תנועה ותודעה צלולה מזכיר לי מה אני באמת רוצה מבלי שפרסומות וגירויים יסיטו את תשומת ליבי מהדברים שחשובים לי באמת – ולהיות במציאות שיצרה את הטלפון, ולא להפך.

מזרן היוגה מגלה לי כל פעם מחדש שלמטרות שאני מציב לעצמי יש מחיר, והוא מגיע כמכלול שלם, עטוף בחבילה אישית שנקראת "בחירה"."

Yoga off the mat – Grounding.

The yoga mat tells me every time that my own goals have their price, and it comes all together, wrapped in a personal package called "a choice." It is revealed in one moment of the Warrior's position when the grounding is happening at its full force.

When the quadriceps muscles struggle to hold the hips and body above the ground, the feet are firmly planted, and I use the force of gravity to balance my stability. The Ujjayi breath, they say, which allows 19 times more energy helps the heart move the oxygen where it needs it. The hands are spread out like a big fan, and my eyes look into the front, aimed at an imaginary target in front of me. The muscles are burning and weigh on me, but I chose to find comfort also at this moment. Being mindful to the breath and maintaining a strong gaze help me understand better that sometimes the way to the goals that we set for ourselves can be difficult and challenging. Sometimes those even involve war against thoughts and habits that no longer serve us. Even at these moments yoga can be so useful.

Just as we are hungry and the mind automatically commands to produce saliva when a delicious dish is served to us- it also works the other way: through yoga, I influence the body and through it the mind as well. The practice puts the body into predetermined stress situations – where I choose my boundaries, the pace, and the amount of effort. During this, a complex and empowering mental experience is created. I choose to experience a small playground, and under my conditions overcome the emotions that arise so that I can deal with them better in the real world and eventually be more eased, confident, focused, grounded.

In this real world, the Warrior creates a clear mind which today we have to fight hard to reach it. The grounding to the earth sends the mind "Fluctuations of Consciousness" of power and strength, intention and overcoming. In the smartphone era, which was originally designed to attract our attention at any given moment and prevent us from connecting ourselves – Yoga allows an hour and a half of digital detachment. The encounter between movement and a clear mind reminds me of what I genuinely want without ads and stimuli diverting me from the things that truly matter to me – and thus be in the reality that created the phone, and not vice versa.